Log ind
VidenDanmark > Om VidenDanmark

Skip Navigation LinksOm

​Passion

Vores passion er at skabe grundlag for videndeling og aktivere viden for at blive klogere, øge virksomhedernes konkurrenceevne og skabe bedre resultater.
 
Viden er en af de få elementer, der bliver større af at blive delt. Vi tror på, at viden er en af de væsentligste kilder til værdiskabelse i vores samfund.​​​
 

Netværket

​VidenDanmark er et fagligt netværk, der vil forbedre deling og forankring af viden internt i virksomheder til gavn for både virksomheder og medarbejdere.
 
Overordnet arbejder vi med temaerne: viden, læring og forandringsprocesser. Under denne paraply er ambitionen at rykke holdninger, udfordre hinanden, finde svar på spørgsmål og i fællesskab levere en bredere faglighed, end hverdagen byder på. 

Alt i alt med det formål at forbedre arbejdslivet for kolleger og for medlemmerne selv.

 

​Netværkets administration

VidenDanmark's medarbejdere sørger for at facilitere netværket, opsøge inspirerende nyheder og skabe fagligt udviklende arrangementer.

 

Netværket ejes, drives og administreres fra 2013 af Viden Assistance, ved Inger Toft Thiersen. VidenDanmark blev stiftet i 2004 af Bent Schou.

Inger Toft Thiersen er Knowledge Manager, projektleder og facilitator med mange års erfaring indenfor videndeling, Lean ​Knowledge og forandringsledelse i videnbaserede virksomheder. 

Hun stiftede i 2009 konsulentvirksomheden Viden Assistance, og er oprindelig uddannet jurist. Viden Assistance er en konsulentvirksomhed med speciale inden for Knowledge Management & Lean. www.videnassistance.dk

Musvitten

Netværkets logo er musvitten.

Musvitter er kendt for deres evne til at dele viden, som hænger sammen med at de lever i flokke. I flokke flyver de fra have til have, hvorefter flokkene brydes op og nye dannes. Andre fugle lever afgrænset i deres skarpt opdelte territorier.

​Bestyrelsen

VidenDanmarks bestyrelse er et inspirations- og idéforum i forhold til netværkets aktiviter. Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt for at bidrage med idéer og forslag til netværkets udvikling.

Bestyrelsen består af praktikere fra offentlige og private virksomheder og organisationer.

Bestyrelsen har intet formelt ansvar for netværkets aktiviteter, herunder nyhedsbrevet.

Charlotte Winther

Cand. polit

Sekretariatschef, CHORA CONNECTION

Telefon: 42 64 50 65
E-mail: charlotte@choraconnection.dk

Charlotte Wiinstedt Olsgaard

B.Sc. Mech. Eng, Lead Auditor

Management Konsulent, Viatopia

Telefon: 20 42 74 13
E-mail: cwio@viatopia.dk

Trine Rasmussen

Cand. it, E-business

Senior Business Consultant, ProActive A/S

Telefon:
E-mail: trine@proactive.dk

Erik Gundelach

Partner, Gundelach Consult

Telefon: +45 4017 8456
E-mail: eg@gundelach-consult.dk 

Inger Toft Thiersen

Cand.jur.

Proceskonsulent, DONG Energy - Wind Power A/S

Telefon: 99556299
E-mail: INGTH@dongenergy.dk