Seminar

Intranet - til videndeling og samarbejde

Best Practice 2010

Seminar om de bedste og mest nyskabende intranet til understøttelse af videndeling og samarbejde i offentlige organisationer og private virksomheder.

Hvad er intranet Best Practice 2010?

Seminaret vil demonstrere, hvad der er Best Practice inden for intranet i 2010.

VidenDanmark og Intra2 har sammenfattet en række erfaringer mht. anvendelsen af intranet i virksomheder og organisationer - og mener, at Best Pracitice inden for intranet i det væsentlige ligger inden for følgende overskrifter:

  1. Intranet som netværks- og kontaktværktøj
  2. Intranet som ledelses- og styringsværktøj.
  3. Intranet som selvbetjeningsværktøj.
  4. Måling og dokumentation.
  5. Orden i stigende mængde indhold.
  6. Adgang til intranettet ? for alle - overalt.

Gennem en række cases vil seminaret demonstrere Best Practice inden for bl.a. ovennævnte områder.

INTRODUKTION

Bent Schou fra VidenDanmark introducerer til dagens tema og program.

KEY NOTE

Intranet Best Practice 2010

ved Mads Richard Møller, Intra2.

Hvad karakteriserer de bedste intranet anno 2010?
Mads Richard Møller vil videre give sine erfaringer fra konsulentarbejde i forhold til design og implementering af intranet, Samt fra sit arbejde med netværket Intra2.

Mads Richard Møller er direktør for konsulentvirksomheden Intracom Consult og driver intranet-netværket Intra2. Mads Richard Møller har udgivet bogen Opens external link in new windowBehind the Firewall.

BEST PRACTICE

2000 medarbejdere i Københavns Lufthavne deler viden og fælles mål

Ved Anne Louise Schønnemann Lindeneg, Business Manager, Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne (CPH) har en vision om at blive verdens bedste lufthavn. Derfor har CPH bl.a. etableret en ny kommunikations- og samarbejdsplatform, der binder lufthavnens ansatte tættere sammen, og som i høj grad skaber fælles mål og effektiviserer CPHs mange processer.

Københavns Lufthavne og Netcompany har i tæt samarbejde etableret en medarbejderportal med fokus på formidling, samarbejde, målstyring og effektivisering af arbejdsprocesser. Alle medarbejdere i lufthavnen har fået stillet en PDA (primært iPhone) til rådighed, sådan at intranet og mail nu kan tilgås af alle medarbejdergrupper uanset hvor de end måtte befinde sig og om de har adgang til en PC.

I dette indlæg vil du se konkrete eksempler fra den nye løsning, som på mange måder viser vejen for, hvordan man kan ramme alle medarbejdergrupper med et intranet uanset jobrolle.  

Anne Louise Schønnemann Lindeneg er ansat i Københavns Lufthavne som Business Manager i  IT , hvor hun arbejder med forankring og implementering af strategiske initiativer. Anne Louise Schønnemann Lindeneg har en baggrund som kommunikationschef i Mobility virksomheden HandStep og før dette som International Brand Manager i NNIT.

Anne Louise Schønnemann Lindeneg's præsentation er desværre ikke tilgængelig.

BEST PRACTICE

Intranettets rolle i den effektive organisation

Ved Morten Graae, IT koordinator, Berlingske Media samt Ulrich Perch-Nielsen og Klaus-Jakob Bo Nielsen, Business Consultants, Proactive.

Nutidens intranet er mere og andet end en platform for kommunikation, samarbejde og vidensdeling. Intranettet skal også være med til at strømline og effektivisere trivielle administrative arbejdsgange i forskellige dele af organisationen. Det kan nemlig reducere flaskehalse, ensarte processer og i sidste ende spare tid og penge.  

Der præsenteres en konkret case: Berlingske Media, hvor man ved hjælp af elektroniske formularer og digitale processer på intranettet letter den administrative byrde på forskellige områder i organisationen.  

Morten Graae er IT Koordinator / Systemadministrator ved Berlingske Shared Services i Berlingske Media.

Ulrich Perch-Nielsen er Business Consultant i Proactive med speciale inden for bl.a. Lean, organisatorisk implementering og Knowledge Management.

Klaus-Jakob Bo Nielsen er Senior Business Consultant i Proactive inden for procesarbejde, ESDH og Governance.

KEY NOTE

Det værdiskabende intranet - inspireret af worst failures og best practices

Ved Hanne Schou-Rode, Direktør Impact Consult Aps.

Best practice er en værdifuld kilde til inspiration og læring på konkrete områder som f.eks. søgning og procesoptimering. Men ?Best practice intranet? eller ?Det bedste intranet? er en utopi. Det er ikke en absolut størrelse, der kan måles på tværs af organisationer og kulturer, men en relativ størrelse, der må ses i forhold til den pågældende organisation og dennes muligheder og behov.

Det værdiskabende intranet er målet ? dvs. det for den enkelte organisation optimale intranet, der matcher dens natur/væsen, formåen & behov og skaber intern værdi for brugerne og dermed reel værdi for kunderne.

Hvordan opnås og fastholdes det værdiskabende intranet? Ud fra egne erfaringer og med input fra best practice og worst failures vil Hanne Schou-Rode give konkrete forslag og teknikker til at opnå dette mål.

Hanne Schou-Rode er stifter af og direktør for Impact Consult, et konsulentfirma specialiseret inden for forretningsstrategiske områder med fokus på strategi, governance og forandringsledelse. Hanne har mangeårig erfaring som leder i Novo Gruppen med ansvar for bl.a. Novo Nordisk?s globale intranet, videnstrategi og HR & CSR data og ?systemer.

BEST PRACTICE

Intranettet fungerer og ser godt ud - men kan du finde noget?

Ved Morten Jensby Mortensen, Seniorkonsulent, Convergens.

Brugerne forventer at kunne finde information og viden lige så nemt og hurtigt internt i virksomheden, som det er at finde det hjemme, på internettet.

Problematikken består i et ønske og en forventning om en hurtig og effektiv vej mod information, men en intranet virkelighed der ofte er svær og kompleks at navigere i. Hvis søgningen skal have den plads i intranettet - hvordan gøres søgningen så "god", og hvordan bindes søgning efter information så sammen med personer, kompetencer og processer?

Morten Jensby Mortensen vil med udgangspunkt i flere cases belyse søgningens betydning for brugen af, og effektiviteten i forskellige virksomheders intranet, herunder DTU's intranet.

Morten Jensby Mortensen er uddannet cand. scient. adm. og arbejder som seniorkonsulent hos Convergens. Mortens specialer er proceshåndtering og projektledelse.

BEST PRACTICE

Intranettet som konkurrenceparameter

ved Morten Marquard, udviklingsdirektør, Exformatics + gæst

Intranettet skal understøtte og effektivisere arbejdsgange, sikre videndeling og skabe begejstring i organisationen.

Hør hvad der skal til for at virksomhedens nye intranet bliver en succes i organisationen og gør en forskel for forretningen.

Svaret handler bl.a. om personlig belønning, 3 sekunders reglen og ?Single-point-of-information?. Indlægget indholder konkrete eksempler fra en række kundecases, og ikke mindst egne erfaringer.

Morten Marquard er udviklingsdirektør hos Exformatics. er uddannet datalog, og har en baggrund i strategisk markedsføring og salg, med ekspertise i videnbaserede industrier hos Commerce One, Netscape og Accenture.

DEN ANDEN VINKEL

Intranettet: for meget intra, for lidt net

ved Kasper Hulthin, CEO og Co-founder i Hoist.

Hvem arbejder vi i virkeligheden sammen med? Hvem er inde og hvem er ude? Hvilke værktøjer har vi til at håndtere vores arbejde _i_ organisationen og _med_ andre organisationer?

I Hoist arbejder vi ud fra tesen, at alt arbejde foregår mellem mennesker og ofte mellem organisationer. Hvis man skal være god til det moderne arbejde skal man altså finde værktøjer der som udgangspunkt giver alle typer samarbejde de samme grundvilkår, derfor har vi bygget Hoist.

Vi kalder Hoist et arbejdsværktøj, ikke et intranet. Selvom mange mennesker bruger Hoist til det man i klassisk forstand ville kalde et intranet, fungerer det ligeså godt til arbejde med partnere, kunder og leverandører. Hør om vores erfarringer fra flere år, hvor vi har hjulpet mennesker og organisationer arbejde såvel 'hjemme' som 'ude'.

Kasper Hulthin har erfaring fra flere virksomhedsopstarter, herunder e-handel, mediedistribution og web-baserede samarbejdsværktøjer. Kasper har en M.Sc. i Management of Innovation and Business Development.

Opsummering ved VidenDanmark - Bent Schou

Seminar 2.0

VidenDanmark ønsker at sætte nye standarder for, hvordan seminarer kan være ramme om videnformidling, læring og erfaringsudveksling. Vi kalder det seminar 2.0, fordi satser på maksimale muligheder for deltagerinvolvering.

Vi benytter socialt software til at understøtte seminaret. Og vi bruger video til at fastholde de vigtigste budskaber fra seminaret.

Tre dage inden seminaret bliver deltagerne inviteret til at besøge et fælles wiki/blog-system. Her opretter man sin profil, der er mulighed for at udtrykke forventninger, stille spørgsmål og debattere. Og man kan orientere sig i seminarets indhold og bidrage til opbygning af viden på området.

Under seminarets er vi alle via trådløst internet koblet til det fælles wiki/blog-system. Herigennem muliggøres en løbende debat og opbygning af fælles viden, mens seminaret foregår. På denne måde optimerer vi udbyttet for alle deltagere. Seminarets indlæg opsummeres i korte videoklip, som kan genses og som du kan dele med dine kolleger og netværk.

Efter seminaret fortsætter debatten - på internettet.

Seminar onsdag 29.9.2010 kl. 10-17

Seminaret blev afholdt i Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Pris for deltagelse: 2480 kr. plus moms.

Medlemmer i VidenDanmark og Intra2 deltog for 1240 kr. plus moms.

Hent Brochure

Seminaret afholdes i samarbejde med Intra2

Program:

9.30 Ankomst og morgenmad

10.00 Indledning ved VidenDanmark

10.15 Mads Richard Møller: Hvad er intranet - Best Practice 2010?

10.45 Case: Københavns Lufthavne: Videndeling og fælles mål

11.25 Pause

11.45 Case: Intranettet i den effektive organisation

12.25 Frokost

13.15 Debat

13.35 Hanne Schou-Rode: Det værdiskabende intranet - worst failures og best practices

14.20 Case: DTU: Kan du finde noget på intranettet?

15.00 Pause

15.20 Case: Intranettet som konkurrenceparameter

16.00 Den anden vinkel: Intranettet: For meget intra, for lidt net

16.40 Debat og afslutning

17.00 Slut

Billeder fra seminaret