Log ind
VidenDanmark > Aktiviteter > Afholdte aktiviteter

Skip Navigation Linksafholdte aktiviteter

20
mar

Kick-off 2018, Motivation og Læring

Vi skyder netværkssæsonen i gang med et kick-off for jer i Motivation og Læring-gruppen! ​

Videngruppemøde

13
mar

Kick-off 2018, Digitalisering og Procesorientering

Vi skyder netværkssæsonen i gang med et kick-off for jer i Digitalisering & Procesorientering-gruppen! ​

Videngruppemøde

6
mar

Kick-off 2018, Records Management

Vi skyder netværkssæsonen i gang med et kick-off for jer i Records Management-gruppen!

Videngruppemøde

1
mar

Kick-off 2018, Digital Change Management

Vi skyder netværkssæsonen i gang med et kick-off for jer i Digital Change Management-gruppen.

Videngruppemøde

1
feb

Afskedsreception for Inger - og et nyt velkommen!

Sig velkommen til 2018 med medlemmerne fra VidenDanmark.

Temamøde

2017

4
dec

DCM forandring, kvalitet og værktøjskasse

Netværksgruppemøde om Digital Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Vi skal se på en "change wall" samt drage nogle paralleller til kvalitetsledelse, som også er en vigtig disciplin der ville mangle ledelsesmæssig bevågenhed.

Videngruppemøde

28
nov

Læring - On the job (OJT) training

Netværksgruppemøde om "Motivation og læring" med fokus på On the Job training. Hvad synes du er særligt interessant ved on the job (OJT) training/mesterlæring som metode? Vi skal sammen dele eksempler på OJT og deling af metodikker.

Videngruppemøde

23
nov

RM - Migrering af data

Netværksgruppemøde om Records Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. På dette møde vil vi sætte fokus på migrering og konvertering og forsøge at finde en best practice, så vi kan klæde vores IT-afdelinger, projektledelser og leverandører bedre på til næste migreringsproces.​

Videngruppemøde

30
okt

Den nye persondataforordning - i et internt perspektiv

Tema-eftermiddag om den nye persondataforordning og dens konsekvenser for intranet og digitale arbejdspladser.
Vi sætter fokus på de skærpede krav til bl.a. håndtering af medarbejders persondata, fotos, indhold på virksomhedens medier og de strammere dokumentionskrav.

Temamøde

30
okt

Erfaringer med Robotic Process Automation

Der har de seneste år været meget snak om Robotic Process Automation (RPA) - også kaldet software robotter, som det nye middel til at frigive hænder og fjerne ensformige og kedelige opgaver. På mødet vil vi høre om Fødevarestyrelsens erfaringer og diskutere hvilke løfter, der ser ud til at blive indfriet, og hvilke nye udfordringer robotterne måske bringer med sig. ​


Videngruppemøde

27
okt

Mikrolæring - Motivation og læring

Netværksgruppemøde om "Motivation og læring" med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Mødet vil koncentrere sig om mikrolæring, der er karakteriseret ved at foregå over kort tid, fokusere på enkle færdigheder og afgrænset viden, indeholde elementer af informel læring, samt være fragmenteret og bestå af "indkogte videnshapser"

Videngruppemøde

26
okt

Workshop – Skab bæredygtige digitale forretningsprocesser

Roger Burltons viden om og metoder til, at optimere virksomhedens forretningsprocesser er helt unikke.

Her er muligheden for at lære om metoderne og at bruge dem i praksis.

På tværs af brancher, har Roger Burltons modeller gennem mange år været inspiration og fundament i hundredevis af førende virksomheders arbejde med vidensstrategi og digitale forretningsprocesser.
En hel central model er Burlton Hexagon som understøtter et forandringsprojekt – fra blot at være fx “et nyt IT system” til et scope med klare forretningsmål, der tager højde for de centrale processer og de 6 perspektiver i virksomheden, der alle skal i spil for at opnå succes med en forandring

Møde

20
okt

VidenDanmark hvem er vi?

Se medlemmers oplevelse at være medlem af VidenDanmark.
Det giver inspiration at møde andre brancher og mulighed for at bevare en høj faglighed - og vigtigt at høre andres erfaringer personligt og ikke kun søge på nettet. 

Møde

4
okt

Change Business Case - baseline

Netværksgruppemøde om Digital Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Hvordan kan medarbejderparametre med fordel indgå i opbygningen af en realistisk business case - og hvilken rolle spiller change management initiativer i forhold til gevinstrealisering? På mødet vil vi især arbejde med gode eksempler på en CM business case og i fællesskab etablere en realistisk baseline.

Videngruppemøde

7
sep

Kick-off 2017

Årets tema er: Samarbejde som kompetence. Kick-off indleder den nye sæson i VidenDanmark med faglige indspark, en spændende lokation og god mad og drikke. En fantastisk mulighed for at møde fagfæller inden for viden, læring og ​forandringsprocesser.

Temamøde

4
sep

RM - Vitale records

Netværksgruppemøde om Records management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Dette møde handler om Vitale Records og business drivers.

Videngruppemøde

28
aug

Digital Change Management, august

Netværksgruppemøde om Digital Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

22
aug

Motivation og læring, Impact Map

Netværksgruppemøde om "Motivation og læring" med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Til dette møde er omdrejningspunktet en model til at sikre personlige og org. mål og læring.

Videngruppemøde

1
jun

Afklaringer før en forandringsproces igangsættes

Netværksmøde om Digital Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling, med fokus på de indledende afklaringer, som bør foretages inden en forandringsproces igangsættes. Alle forandringer har konsekvenser i form af cost and benefits.

Videngruppemøde

30
maj

Styrkelse af læring før og efter kursus

Netværksmøde om "Motivation og Transfer - fra læring til praksis". Hvordan optimerer vi det, som skal ske før hhv. efter fx et kursus, så transfer og deltagernes udbytte styrkes?

Videngruppemøde

29
maj

Konfigurerbare ESDH-systemer

Netværksgruppemøde om Digitalisering og procesorientering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Dette møde handler om ny generation ESDH systemer, på konfigurebare procesplatforme.

Videngruppemøde

18
maj

Office 365 - Digital arbejdsplads

Netværksgruppemøde om Office 365 - Digital arbejdsplads med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

16
maj

Folkevandringen

Folkevandringen består af:
En 8 km afmærket rute og et Folkevandrings-kit, der leder dig og dit hold sikkert gennem skøn natur.
Livgivende nysgerrige samtaler med spørgsmål, der i planlagte sekvenser skaber rum for refleksion, nye tanker og nye veje fremad.
Et større fællesskab, som du indgår i på hold af 4 personer.

Møde

4
maj

Records management trends 2017

Netværksgruppemøde om Records Management om Trends i Records Management.
Der sker rigtig meget indenfor records management for tiden og nye trends, teknologier og nye best practices dukker op og udvikles med baggrund i det, der sker i vores globale samfund.

Videngruppemøde

27
apr

Persondataforordningen - fleksibel kortlægning af formål

Netværksgruppemøde om Digitalisering og Procesorientering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Mødets emne er Persondataforordningen - fleksibel kortlægning af formål og persondatabehandling.

Videngruppemøde

28
mar

Digitale forandringsprocesser der har gjort indtryk

Møde om Change Management med temaet: digitale forandringsprocesser, der har gjort indtryk - det kan både være godt og skidt - og det kan både være i rollen som driver eller observatør. Pointen er, at vi alle har oplevet forandringsprocesser, som vi har reflekteret over.​

Videngruppemøde

21
mar

Transfer - Brug af ny viden

Netværksgruppemøde om Motivation og transfer - fra Læring til Praksis.  I forbindelse med læring betyder transfer at den lærende anvender noget, som hun/han har lært i én situation i en anden (mere eller mindre lignende) situation.  ​

Videngruppemøde

9
mar

Brugeradfærd i Office 365

Netværksgruppemøde om Brugeradfærd i Office 365. På mødet kigger vi på de mange nye analyse- og rapporteringsmuligheder, der er tilgængelige og drøfter behov for at måle og regulere adfærd.

Videngruppemøde

2
mar

Persondataforordningen og databeskyttelse

Vær klar til at hjælpe virksomheder med at kortlægge deres brug af persondata og efterleve persondatalovgivningen. Det er således også en hjælp til bedre brug af data indenfor lovgivningens rammer og åbner for, at virksomhederne på sigt kan bruge privacy som et konkurrenceparameter.

Temamøde

2
mar

Implementering af dataklassifikation

Netværksgruppemøde om Records management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

22
feb

Post som katalysator for automatisering af processer

Netværksgruppemøde om Digitalisering og procesorientering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

2
feb

Office 365 OneDrive - implementering og brug

Hvilke udfordringer kan et OneDrive-projekt indebære? Vi ser nærmere på sikkerhed, governance, synkronisering m.m.

Videngruppemøde

25
jan

DCM Co-creation

Netværksmøde om Digital Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Hvordan kan vi bruge Co-creation som værktøj/metode til at inddrage og involvere virksomhedens ansatte i digitale forandringsprocesser? ​
Hvordan kan vi bruge Co-creation som værktøj/metode til at inddrage og involvere virksomhedens ansatte i digitale forandringsprocesser?

Videngruppemøde

19
jan

Transfer - Brug af ny viden

Netværksgruppemøde om Motivation og transfer - fra læring til praksis med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.
Kun 15% anvender ny viden med positive resultater - hvordan følger vi op, så vi får flere end de 15% med?

Videngruppemøde

11
jan

Kravspecifikationer til Records Management systemer

Netværksgruppemøde om Records Management om kravspecifikationer til Records Management systemer og anden teknologi. På mødet vil vi diskutere grænseflader til almindelige dokumenthåndteringssystemer og standarder til gode kravspecifikationer til records management systemer

Videngruppemøde

2016

1
dec

Netværk og julefrokost

Hyggelig netværk og julefrokost efter fællesmødet om Brug af data i videnarbejdet.

Temamøde

1
dec

Brug af Data i videnarbejde

Hvordan bruges data i videnarbejdet?
Oplæg om hhv. håndtering af data og om kortlægning af formål og brug af data i virksomhedens forretningsprocesser med efterfølgende workshops.
I oplæggene vil vi se på de nye måde at anvende data på i videnarbejdet, når der er mange data og de er digitale, herunder kombinationen af prescriptive analytics og business process management og de etiske og juridiske problemstillinger i relation til bla. den nye persondataforordning.

Temamøde

1
dec

365 og brug af data - i videnarbejdet

Fællesmøde for alle netværksgrupperne om brug af data - i videnarbejdet efterfulgt af hyggelig middag / julefrokost.​

Videngruppemøde

1
dec

CM og brug af data - i videnarbejdet

Fællesmøde for alle netværksgrupperne om brug af data - i videnarbejdet efterfulgt af hyggelig middag / julefrokost.​

Videngruppemøde

1
dec

Digitalisering og brug af data - i videnarbejdet

Fællesmøde for alle netværksgrupperne om brug af data - i videnarbejdet efterfulgt af hyggelig middag / julefrokost.​

Videngruppemøde

1
dec

Læring og brug af data - i videnarbejdet

Fællesmøde for alle netværksgrupperne om brug af data - i videnarbejdet efterfulgt af hyggelig middag / julefrokost.​

Videngruppemøde

1
dec

RM - Brug af data - i videnarbejdet

Fællesmøde for alle netværksgrupperne efterfulgt af hyggelig middag / julefrokost

Videngruppemøde

30
nov

Implementering af digitaliseringsstrategi - Fra strategi til handling

Mødets emner er om implementering af digitaliseringsstrategi: Fra strategi til handling. Gab-analyse for it-støtte af processer og portefølgestyring. Netværksgruppemøde om digitalisering og procesorientering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

18
nov

Læring og interaktive webinarer

Netværksgruppemøde om motivation og transfer - fra læring til praksis. Dette møde om læringsformer og interaktive webinarer er første møde i ny gruppe.  Dialog om indlæg og egne erfaringer med at deltage på/afholde webinarer. Hvad kan vi bruge inspirationen til i andre sammenhænge?

Videngruppemøde

16
nov

Skab gode samtaler med de rette værktøjer

Hvordan sikrer vi at mennesker, der ikke kender hinanden, åbner op og kommer hurtigt i gang med det væsentlige? Få konkrete værktøjer til at føre de værdifulde samtaler i hus.
Er du interesseret i videndeling, fx redaktør på intranet, ansvarlig for en onlinegruppe eller for fysi-ske erfagrupper - eller måske leder for et team, hvor videndeling vil få arbejdet til at glide lettere, så håber vi at se dig.

Temamøde

16
nov

Alt det nye fra Microsoft

Udviklingen af nye og eksisterende cloudservices fra Microsoft er gået stærkt på det sidste og navnlig Office 365 har undergået en del forandringer med bl.a. nye apps til videndeling og kommunikation.
Kom og få en opdatering på alt det nye, herunder Microsoft Teams (Slack alternativet), Groups, SharePoint Online, PowerApps og Flow.

Videngruppemøde

10
nov

Office 365 - Metode til valg af værktøjer

Netværksgruppemøde om Office 365 Den digitale arbejdsplads om metode til valg af Office 365 værktøjer til forskellige arbejdsopgaver.
Mapning, sammenligning og rating af værktøjer kan ske i forskellige formater fra simple lister i word til mere avancerede modeller i Excel, men er en god øvelse, der bør gentages løbende i samarbejde med udvalgte brugere.

Videngruppemøde

7
nov

Digitale personaer - nu og i fremtiden

Netværksmøde om Digitale personaer - nu og i fremtiden, hvor vi skal drøfte virksomhedens digitale personaer for bedre at kunne målrette vores initiativer og sikre forankring.
Mødet afholdes i gruppen Digital Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

3
nov

Risikobaseret Records Management

Emnet for næste møde er ”Risikobaseret records management”. Records management er omkostningstung og det er derfor nødvendigt at prioritere ressourcer og indsatsområder. Netværksmøde om Records Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

12
okt

Fleksible formularer og indtryk fra Rio

Netværksgruppemøde om Digitalisering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Dette møde handler om Fleksible formularer og indtryk fra Rio Rio - ikke OL men Business Process Management konferencen BPM.

Videngruppemøde

5
okt

Office 365 - Indledning

Netværksgruppemøde om Office 365 Den digitale arbejdsplads om metode til valg af Office 365 værktøjer til forskellige arbejdsopgaver. Netværksgruppen har ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

28
sep

Digital Forandringsledelse - strategier med forandringsledelse

Netværksmøde om Digital forandringsledelse med hvordan der kan udarbejdes digitale strategier og handlingsplaner, der også involverer forandringsledelse. ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Dette møde  er det første møde i sæsonnen med ny facilitator.

Videngruppemøde

22
sep

EUs persondatareform og RM

Netværksmøde om EU's kommende persondatareform og records management​​. Mødet er i netværksgruppen Records Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Dette møde fokuserer på EU's kommende persondatareform og records management​.

Videngruppemøde

8
sep

Kick-Off 2016

Kick-off indleder den nye sæson i VidenDanmark med faglige indspark, en spændende lokation og god mad og drikke. En fantastisk mulighed for at møde fagfæller inden for viden, læring og forandringsprocesser.

Temamøde

31
maj

VG Gamification - input fra gruppen med cases

Videngruppemøde om Gamifikation med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​
 

Videngruppemøde

31
maj

Læring med Virtual Reality - træning i det virtuelle anvendelsesmiljø

Netværksgruppemøde om Motivation og transfer - fra læring til praksis med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. ​

Videngruppemøde

24
maj

VG forandringsledelse i den 4. industrielle revolution​

Videngruppemøde med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.
Emne er kravene til forandringsledelse i forbindelse med den 4. Industrielle revolution​ og besøg på trelleborg i Helsingør.

Videngruppemøde

19
maj

Tema - Udvikling af organisatorisk viden

Få inspiration til, hvordan virksomheden kan bruge de nye krav i ISO 9001 som løftestang til værdiskabelse og håndtering af organisatorisk viden - uanset om den er certificeret. På temamødet ser vi på, hvad vi kan gøre, og hvordan vi øger systematikken. Hvad virker? Hvad skal vi gøre mere af?

Temamøde

17
maj

VG Digitalisering af fleksible mobil forretningsprocesser

​Videngruppemøde om Digitalisering af fleksible forretningsprocesser med mobil process interaktion, med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​​

Videngruppemøde

27
apr

VG Records Management - informationssikkerhed

Videngruppemøde om Records Management, med workshop og erfaringsudveksling.​​
Ingen records management uden informationssikkerhed! Derfor fokus på dataklassifikation og at sætte værdi på data og records
Herefter en workshop om at tænke informationssikkerhed ind i records management programmet.​

Videngruppemøde

27
apr

Digitalisering og procesorientering april

Netværksgruppemøde om Digitalisering og procesorientering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

6
apr

VG Gamification brugt til indlæring

Videngruppemøde om Gamification brugt til indlæring eller oplæring af medarbejdere med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​

Et af de områder hvor gamification har vist sig at være meget effektivt er til e-læring. Det er motiverende at se sin fremgang og få små beviser på at man har udviklet sig.

Videngruppemøde

30
mar

VG Digitalisering af risikovurderingsprocesser

Videngruppemøde om Digitalisering af risikovurderingsprocesser.​ Risikovurdering er i mange virksomheder en dybt forankret, men manuel proces. På mødet vil Devoteam fortælle om udfordringer og gevinster ved at digitalisere risikovurdering og give et konkret eksempel på, hvordan det kan gøres ved hjælp af Service Now.

Videngruppemøde

17
mar

VG RM Enterprise Search

Fælles videngruppemøde om Records Management, med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​​

Videngruppemøde

10
mar

VG Forandringsledelse - brug af persona

Videngruppemøde med toplæg, case og erfaringsudveksling.
Emnet for mødet er brug af persona og scenarieskrivning ifm. implementering af forandringer – hvad, hvordan og hvor effektivt

Videngruppemøde

3
mar

VG Gamification brugt til videndeling

Videngruppemøde om Gamification brugt til videndeling (crowd sourcing) med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​

Videngruppemøde

9
feb

VG Digitalisering

​​Videngruppemøde om Digitalisering og Procesorientering, med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​ Mødets emne er "Hvordan understøttes den agile proceskonsulents arbejde digitalt".

Videngruppemøde

26
jan

Tema - Markedsovervågning / Competitive Intelligence

På dagen får du praktiske værktøjer til Competitive Intelligence processen, og bliver klædt på til at få størst mulig udbytte af indsatsen med cases fra Velux og Widex.
Der sættes fokus på, hvordan markedsanalytikere, informationsspecialister og andre vidensmedarbejdere kan arbejde strategisk med systematisk og professionel Competitive Intelligence.

Temamøde

25
jan

VG Change Management - Konkret anvendte CM værktøjer

Videngruppemøde om ‘Konkret anvendte CM værktøjer’. Formålet er, at vi får udvekslet erfaringer om og gode ideer til redskaber og aktiviteter, som vi evt. kan bruge i vores egne projekter.

Videngruppemøde

21
jan

VG RM Enterprise Search

Videngruppemøde om Records Management, med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​​

Videngruppemøde

2015

10
dec

Bestyrelsesmøde

Møde for bestyrelsen i VidenDanmark

Bestyrelsesmøde

26
nov

Fælles Videngruppemøde

Fælles videngruppemøde om med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​​

På mødet vil vi samle emner fra alle fire videngrupper med med tema Gamification i forhold til digitalisering, Records Management og Change Management.

Videngruppemøde

26
nov

Fælles Videngruppemøde

​Fælles videngruppemøde om med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​​

På mødet vil vi samle emner fra alle fire videngrupper med med tema Gamification i forhold til digitalisering, Records Management og Change Management.

Videngruppemøde

26
nov

Fælles Videngruppemøde

Fælles videngruppemøde om med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​​

På mødet vil vi samle emner fra alle fire videngrupper med med tema Gamification i forhold til digitalisering, Records Management og Change Management.

Videngruppemøde

26
nov

Videngruppe workshop om Gamification

​Fælles videngruppemøde om Gamification i forhold til Digitalisering & Procesorientering, Records Management og Organisational Change Management. Efter et fælles indlæg vil vi i 3 workshops diskutere brugen af Gamification indenfor vores arbejdsfelt, og sammen se på fremtiden for Gamification.

Videngruppemøde

12
nov

Smart brug af metadata

Med metadata kan vi skabe smarte brugerløsninger. Både når det gælder optimal brugeroplevelse og effektiv søgning af information og dokumentation. Vi skal se på visionerne for metadata, og hvor langt (eller kort) vi er kommet i virkelighedens verden. Hvor står vi i dag og i morgen?

Temamøde

22
okt

VG RM: RM/KM/DM

Videngruppemøde om afgrænsningen mellem Knowledge Management, Records Management & Document Management med oplæg, cases og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

21
okt

Bestyrelsesmøde

Møde for bestyrelsen i VidenDanmark

Bestyrelsesmøde

21
okt

Kan robotsoftware overtage dit job?

VIDA holder temaeftermiddag 21. oktober om RPA – en teknologi der har fundet fodfæste i den offentlige sektor, den finansielle sektor og Shared Service Centers i blandt andet USA og UK.

Temamøde

20
okt

Gamification - eksempler og effekt

Videngruppemøde om Gamifikation med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​
Der vil være en introduktion til mekanismerne i gamification, så vi kan genkende og arbejde med disse fremadrettet.

Videngruppemøde

9
okt

Fra tekst til process

På mødet gives en hands-on introduktion til hvordan man kan komme fra tekstuelle beskrivelser af processer og arbejdsgange til digitale modeller, der kan simuleres og danne grundlag for it-støttede arbejdsgange. Deltagerne opfordres til at tage en tekstuel beskrivelse af en af deres egne arbejdsgange med - men man kan også få leveret en tekst at prøve kræfter med på dagen.

Videngruppemøde

30
sep

Mobile intranet og arbejdspladser

Lær af de første skridt på vejen mod den mobile arbejdsplads.
En hel dag med aktuelle cases og videndeling om mobile intranet og værktøjer. Hør bl.a. om  at give medarbejdere på farten og i marken adgang til aktuelle nyheder og kontaktdata på kolleger. Og hør om et fuldt tilgængeligt intranet på mobil og tablet. 

Temamøde

24
sep

Konkrete KPI ved forandring

Videngruppemøde med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Der vil være konkrete eksempler på KPI’er/effektmål ifm. forandringsinitiativ

Videngruppemøde

22
sep

Forretningsmæssige drivers mod records management

Videngruppemøde om Records management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Denne gang med fokus på videndeling, effektivitet og virksomhedshistorie i relation til RM.

Videngruppemøde

8
sep

Kick-off 2015

Kick-off indleder den nye sæson i VidenDanmark med faglige indspark, en spændende lokation og god mad og drikke. En fantastisk mulighed for at møde fagfæller inden for informationsstyring og videnledelse.
Peter Holdt Christensen inspirerer os til at se, hvordan hans forskning kan bidrage til en nuanceret forståelse af de udfordringer, vores egne organisationer har med at forene viden.

Temamøde

27
aug

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde for VidenDanmark.

Bestyrelsesmøde

19
aug

Processtøtte ala Google Maps

Videngruppemøde om Digitalisering og Procesorientering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Forretningsprocesser er under stadig forandring og på mødet fokuserer vi på agile processer.  Ud fra en prototype demonstreres en interaktiv rute til at beskrive reglerne bag en proces.

Videngruppemøde

16
jun

Bestyrelse Juni

Bestyrelsesmøde for VidenDanmark.

Bestyrelsesmøde

11
jun

Drivers mod records management

Videngruppemøde om Records management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Emne: Videndeling, effektivitet og virksomhedshistorie i relation til RM

Videngruppemøde

10
jun

KM UK 2015 - Knowledge Management conference

​The annual 2 day Knowledge Management conference for legal profes​sionals is divided into a day dedicated to KM strategy and a day dedicated to organisational culture to people, process and technology.​

Møde

4
jun

VG Digitalisering - Agil kortlægning

Videngruppemøde om Digitalisering med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​
Agil kortlægning og navigation i forretningsprocesser a la Google Maps

Videngruppemøde

3
jun

KPIer i Change Management

Videngruppemøde om Change Management KPI'er med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Peter Harbo Clausen vil vise et nyt OCM Scoreboard fra ProSci, som kan bruges som guide til at sætte OCM KPI’er op.

Videngruppemøde

22
maj

VG Sociale medier og DIN profil

Videngruppemøde om Sociale medier i virksomhederne med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Dette møde handler om sociale medier og social profil.

Videngruppemøde

27
apr

VG Change - Forankring og implementering af forandring

Videngruppemøde om Forandringsledelse og Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

23
apr

Bestyrelsesmøde april 15

Debat om VidenDanmarks formål og fremtid.

Bestyrelsesmøde

23
apr

VG RM - Digitalisering, Kommunikation og samspil med brugerne

Videngruppemøde om Kommunikation og samspil med brugerne med ekspertoplæg, cases og erfaringsudveksling.

Videngruppemøde

23
apr

VG Digitalisering - Kommunikation og samspil med brugerne

Videngruppemøde om Kommunikations og samspil med brugerne med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.​

Videngruppemøde

14
apr

Hold fokuserede og levende online-møder

Få konkrete metoder til dit online møde her-og-nu.
Lad deltagerne se hinanden og tale blåt på jeres online møder - og skær ned på den gule tid! Så enkelt kan det siges, når det handler om at optimere videndelingen og udbyttet af jeres online møder. Bliv inspireret til at udnytte de mange muligheder for at involvere deltagerne aktivt via chat, polls, emoticons, whiteboards etc. på jeres online møder.

Temamøde

10
apr

VG Eksterne sociale medier

Videngruppemøde om Sociale medier i virksomhederne med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling.  Dette møde handler om Eksterne sociale medier.

Videngruppemøde

17
mar

VG Modstand mod forandringer

Videngruppemøde om Forandringsledelse og Change Management med ekspertoplæg, case og erfaringsudveksling. Med udgangspunkt i Rick Maurer, vil vi kigge på 3 typer menneskelig modstand mod forandringer og forståelse for, hvordan de håndteres.

Videngruppemøde