Log ind
VidenDanmark > Aktiviteter

Skip Navigation LinksAktiviteter

Møder og seminarer i VidenDanmark

VidenDanmark gennemfører en rækkke møder og seminarer, hvor der sættes fokus på de generelle og praktiske aspekter af informationsstyring og videnledelse, som kilde til værdi og værdiskabelse i virksomheder og organisationer.

Vi tror det er vigtigt, at vi møder hinanden under uformelle og tillidskabende omstændigheder, som giver gode betingelser for dialog, inspiration, læring og netværk.

Vi mødes også virtuelt - på VidenDanmarks videndelings- og samarbejdsplatform og på de sociale medier. Her foregår løbende den debat og kontakt - og dette understøtter videndelingen også ved møder og seminarer.

​Temamøder

Temamøder er åbne for alle. Her tager vi emner op til debat, som er relevante for videnansvarlige og -interesserede. Der er typisk 2-3 indlæg fra praktikere og forskere.

​VidenDanmarks Netværksgrupper

Netværksgrupper er for medlemmer af VidenDanmark. Et medlem er vært for mødet, hvor dagens emne belyses i en åben og konstruktiv debat.